Patron spiritual

Constantin Diaconovici Loga  (1770 – 1850)         Istoria Banatului – consecință și reflex al evoluției societății pe aceste meleaguri – cuprinde momente de profundă creație spirituală și, implicit, de dezvoltare a învățământului. Un rol important în acest proces l-au avut Biserica și Școala. În concepția iluministă, cele două instituții aveau rolul de […]

Citește mai mult