Repere istorice

Repere istorice

 1897

Ia fiinţă Gimnaziul Superior de Stat, cu predare în limba maghiară. Cursurile se desfăşoară la etajul al II-lea al Şcolii Primare şi de Meserii din Piaţa Huniade.

1903

 

Se dă în folosinţă clădirea liceului. Elevii clasei I (10 români, 15 maghiari, 9 evrei, iar restul germani, sârbi, bulgari) încep şcoala în noul edificiu.

1903 – 1919

Funcţionează ca şcoală cu limba de predare maghiară, având ca directori pe dr. Schönvitzky Bertalan (1903 – 1914) şi Reday János (1914 -1919).

1919

 

În data de 7 august şcoala este preluată de administraţia românească şi devine  primul liceu românesc din Timişoara, purtând numele cărturarului Constantin Diaconovici Loga. Preia sistemul de organizare al învăţământului secundar românesc: ciclul inferior (clasele I – IV) şi ciclul superior (clasele V – VIII).

Primul director a fost profesorul de limba română Silviu Bejan.

1920 – 1921

Este anul şcolar în care se stabilesc cele două secţii ale ciclului superior: reală şi modernă.

1922

Se înfiinţează Societatea de Literatură ,,Dimitrie Ţichindeal”.

1924

Prima promoţie susţine Bacalaureatul, „Matura”.

Se înfiinţează Cercul de Matematică „Traian Lalescu”.

Apare revista „Viaţa şcolară” (primul număr, 15 noiembrie).

   

1934

Se înfiinţează secţia cu predare în limba sârbă – cilcul inferior.

1943

Se înfiinţează ciclul superior al secţiei  cu predare în limba sârbă care va funcţiona până în 1948.

1944

Clădirea liceului e ocupată și transformată în spital de către armata sovietică.

1945

 

Mai mulți elevi ai colegiului participă la o manifestare spontană promonarhistă, scandând „Regele și patria”. Autorităţile comuniste operează arestări în rândul elevilor şi în rândul profesorilor. Directorii Vasile Mioc şi Iuliu Ilca sunt duşi pentru trei luni în lagărul de la Caracal.

1946

Liceul condus de directorul Vasile Mioc devine colegiu, cu denumirea de Colegiul Naţional Bănăţean ,,Constantin Diaconovici Loga”.

Se înfiinţeză Asociaţia Absolvenţilor, avându-l ca  Președinte de onoare pe P.S. dr. Vasile Lăzărescu, episcopul Timișoarei, absolvent al Liceului C. D. Loga.

1948

Noile autorităţi schimbă titulatura şcolii în  Liceul de Băieţi Nr.1.

Ulterior, îşi va schimba succesiv denumirea în Scoala Medie nr. 1.; Liceul ,,Nikos Beloianis”; Liceul de Matematică-Fizică.

1959 Se înfiinţează secţia cu predare în limba maghiară, care va funcţiona timp de 10 ani.

1970

Şcoala va relua numele patronului său spiritual sub titulatura de Liceul „Constantin Diaconovici Loga”.

1990

Prin trecerea în categoria colegiilor, numele şcolii devine Colegiul „Constantin Diaconovici Loga”.

Se reînfiinţează Asociaţia Absolvenţilor.

1999

Se obţine statutul de colegiu naţional, cu denumirea Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga”.

Apare prima ediţie din Monografia Colegiului Naţional „Constantin Diaconovici Loga” realizată de Pavel Petroman, Alexandru Radovan, Milan Tosici, reeditată în 2002 la Editura Eurobit.

2002

Ministerului Educaţiei şi Cercetării acordă Colegiului Diploma de Excelenţă pentru rezultatele elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale.

2012

Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului acordă pentru a doua oară colegiului Diploma de Excelenţă pentru rezultatele elvilor la olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale.