Specializarea științe sociale

Profilul Umanist. Specializarea Științe sociale:

 

Specific

 

  • orientarea prioritară a educației spre dezvoltarea capacității de a percepe şi de a înţelege fenomenele sociale în dinamica lor;
  • asigurarea dezvoltării unei personalități complexe prin formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor şi fenomenelor istorice, economice, sociologice, psihologice etc.;
  • facilitarea achizițiilor cognitive atât în domeniul științelor umaniste, cât şi în cel al științelor exacte;
  • formarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare.

 

Discipline de studiu

 

Disciplinele prioritare în acestă specializare aparţin ariei curriculare Om și Societate: istorie, geografie, logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie, sociologie, – clasa a XI-a; filosofie, studii sociale – clasa a XII-a.

 

   Disciplinele înrudite specializării aparţin ariilor curriculare Limbă şi comunicare (limba şi literatura română, literatura universală – opțional, limba latină şi două limbi moderne: engleză, franceză, germană) şi Arte (educaţie muzicală şi educaţie plastică).

 

    Disciplinele specifice profilului real, care aparţin ariei curriculare Matematică și ştiinţe ale naturii: matematica, chimia, biologia, fizica.

    Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), consiliere şi orientare.

 

Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar

 

În clasele a IX-a şi a X-a se alocă 19 ore disciplinelor specifice profilului umanist (4 ore de română, o oră de latină, 5 ore de limbi străine moderne, două ore de istorie, două ore de geografie, două ore pentru o disciplină socio-umană, o oră de religie sau de istoria religiilor, două ore de arte – muzică, desen) şi 8 ore disciplinelor specifice profilului real (două ore de matematică, două ore de fizică, o oră de chimie, o oră de biologie, două ore de TIC).

 

În clasa a IX-a şi a XII-a, dintre disciplinele specifice profilului real, se mai studiază doar matematica. Se diminuează numărul orelor de limba română și încetează studiul limbii latine. Ponderea disciplinelor specifice profilului umanist creşte prin numărul mare de ore (5-7) din Curriculum la decizia şcolii (opţionale, aprofundări, extinderi), ceea ce asigură o foarte bună flexibilitate activităţilor didactice desfăşurate la această specializare.

 

Tezele

 

  • Se susțin din următoarele discipline:
  • limba şi literatura română
  • logică/psihologie/economie/filosofie (în funcţie de anul de studii)
  • engleză
  • istorie sau geografie (la alegere).

 

Perspective de continuare a studiilor

 

Specializarea Ştiinţe sociale oferă deschidere spre continuarea studiilor în domenii precum istorie, geografie, ştiinţe economice, drept, studii europene, studii politice, jurnalism, ştiinţele comunicării, psihologie, sociologie, relaţii internaţionale, administraţie publică, Academia de Poliţie, istoria şi teoria artei ş.a.

 

Medii de admitere

 

Anul școlar Media de admitere
2010 8,78
2011 8,55
2012 8,67
2013 9,25
2013 9,25
2014 8,09
2015 8,88
2016 8,77
2017 9,05
2018 8,74
2019 8,95
2020 9,28
2021 8,96
2022 9,30
2023 9,20

 

Planul de învăţământ pentru clasele cu specializarea Științe sociale

 

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a   X-a Clasa a   XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 4 3 3
Limba modernă 1 3 3 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Limba latină 1 1    
Literatură universală        
Matematica 2 2 2 2
Fizica 2 2    
Chimie 1 1    
Biologie 1 1    
Ştiinţe        
Istorie 2 3 3 3
Geografie 2 2 2 2
Logică 2      
Psihologie   2    
Economie     2  
Sociologie     2  
Filosofie       3
Studii sociale       1
Religie 1 1 1 1
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – TIC 2 1 2 1
Educaţie antreprenorială 1    
Educaţie plastică 1 0,5    
Educaţie muzicală 1 0,5    
Educaţie artistică     1 1
Educaţie fizică 1 1 1 1
Curriculum la decizia şcolii 1 1 5-6 6-7
TOTAL ORE/SĂPT. 29 29 28-29 28-29