Specializarea filologie

Profilul Umanist. Specializarea Filologie

Specific:

  • orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională;
  • un accent special pe achiziţii culturale cât mai vaste, prin studiul literaturii române şi universale, al momentelor reprezentative din istoria culturii şi a civilizaţiei;
  • formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor lingvistice, literare, culturale;
  • stimularea creativităţii, a gândirii critice, a spiritului reflexiv.

 

Discipline de studiu:

Disciplinele prioritare la această specializare aparţin ariei curriculare Limbă şi comunicare: limba şi literatura română, literatura universală, limba latină şi două limbi moderne (engleză, franceză, germană).

Disciplinele înrudite specializării aparţin ariilor curriculare Om şi societate (istorie, geografie, religie, logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie, sociologie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a ) şi Arte (educaţie muzicală şi educaţie plastică).

Disciplinele specifice profilului real, care aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiinţe ale naturii matematica, chimia, biologia, fizica) se studiază autonom doar în clasele a IX-a și a X-aDin clasa a XI-a, acestea se vor grupa într-o singură disciplină numită Știinte.

Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), educaţie antreprenorială, consiliere şi orientare.

 

Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar

În clasele a IX-a şi a X-a se alocă 19 ore disciplinelor specifice profilului umanist (4 ore de limba şi literatura română, o oră de limba latină, 5 ore de limbi străine moderne, două ore de istorie, două ore de geografie, două ore pentru o disciplină socio-umană, o oră de religie sau de istoria religiilor, două ore de arte – muzică, desen) şi 8 ore disciplinelor specifice profilului real (două ore de matematică, două ore de fizică, o oră de chimie, o oră de biologie,
două ore de TIC).

În clasele a XI-a şi a XII-a ponderea disciplinelor specifice profilului umanist creşte prin numărul mare de ore (5-7) din Curriculum la decizia şcolii (opţionale, aprofundări, extinderi), ceea ce asigură o foarte bună flexibilitate activităţilor didactice desfăşurate la această specializare.

 

Tezele

  • se susțin la următoarele discipline:
  • limba şi literatura română;
  • istorie sau geografie (la alegere);
  • limba engleză;
  • limba latină.

 

Perspective de continuare a studiilor

Specializarea Filologie este o secţie ideală pentru cei ce doresc să urmeze cursurile unei facultăţi cu profil filologic, jurnalistic, juridic sau de ştiinţe ale comunicării.

 

Medii de admitere:

Anul școlar Ultima medie de admitere
2010 8,60
2011 8,33
2012 8,39
2013 8,94
2014 8,48
2015 8,51
2016 8,49
2017 8,73
2018 8,27
2019 8,55
2020 8,93
2021 8,64

 

Planul de învăţământ pentru clasele cu specializarea Filologie

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 4 4 4
Limba modernă 1 3 3 3 3
Limba modernă 2 2 2 3 3
Limba latină 1 1 2 1
Literatură universală 1 1
Matematica 2 2
Fizica 2 2
Chimie 1 1
Biologie 1 1
Ştiinţe 1 1
Istorie 2 3 2 2
Geografie 2 2 1 1
Logică 2
Psihologie 2
Economie 1
Sociologie 1
Filosofie 2
Religie 1 1 1 1
Tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor – TIC
2 1 1 1
Educaţie antreprenorială 1
Educaţie plastică 1 0,5
Educaţie muzicală 1 0,5
Educaţie artistică 1 1
Educaţie fizică 1 1 1 1
Curriculum la decizia şcolii 1 1 5-6 6-7
TOTAL ORE/SĂPT. 29 29 28-29 28-29