Cuvântul Directorului

Cuvântul Directorului

 

      Ajuns în pragul unui secol de existență, Colegiul Național C. D. Loga din Timișoara, unitate de referință a învățământului românesc, continuă să se distingă prin performanțele atinse de către elevii săi, sub îndrumarea unor cadre didactice de un înalt profesionalism, exigente, deprinse să continue tradiția unui stil de muncă riguros și responsabil, în accord cu obiectivele care au fost asumate de întemeietori cu zece decenii în urmă.

      Impunător, spaţios, cu o linie arhitecturală care îl unicizează în peisajul urbanistic local, Colegiul Național C. D. Loga pune la dispoziție elevilor săi dotări de excepţie: laboratoare cu materiale didactice de ultimă generație, mijloace de învățământ dintre cele mai performante, o bibliotecă cu un fond de carte valoros, săli de clasă cu mobilier ergonomic, teren și sală de sport.

  Prin proiectele europene derulate în școala noastră urmărim să consolidăm dimensiunea europeană a educației, să oferim elevilor oportunitatea de a se angrena în activități de cooperare transnațională, facilitându-le contactul cu medii lingvistice deosebit de interesante, cu metode pedagogice și tehnici informaționale inovative.
Angajamentele noastre pentru viitor vizează o continuare a drumului spre excelenţă, spre performanţă, o împletire a tradiţiei logane cu cu exigenţele învăţământului modern, prin furnizarea unui act educațional la standarde europene care să permită absolvenților inserția în medii universitare de elită românești și internaționale.

     Mândri de ceea ce suntem, de istoria noastră centenară, cutezăm să-i invităm pe cei care doresc să parcurgă drumul spre excelenţă să opteze pentru Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga.

    A fi director într-o astfel de instituţie înseamnă a-ți asuma, alături de întregul colectiv didactic, orientat spre aceleași idealuri și valori educaționale, responsabilitatea de a spori imensa moștenire a predecesorilor pentru a avea ce dărui generaţiilor viitoare.

 

Director,
Prof. Tihomir Milin