BACALAUREAT 2020

VIZUALIZARE LUCRĂRI – BACALAUREAT 2020 SESIUNEA iunie-iulie

ANUNȚ – VIZUALIZARE LUCRĂRI – BACALAUREAT 2020 sesiunea iunie-iulie 2020

TIPIZAT – CERERE DE VIZUALIZARE A LUCRĂRILOR SCRISE


DESFĂȘURĂTORUL ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A EXAMENELOR NAȚIONALE


Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, în instituțiile publice și în structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.


ORDIN nr.4115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020

Anexa 2 – EXAMENUL DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2020 Programe pentru susținerea probelor scrise


II. Bacalaureat 2020: probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se echivalează/recunosc conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării

Pentru anul școlar 2019-2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal și probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

OMEC 4115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020.


MĂSURI CU PRIVIRE LA RELUAREA ACTIVITĂTII ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE DUPĂ ÎNCETAREA STĂRII DE URGENȚĂ


MS 69.02.05 2020. ORDIN COMUN al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS.


Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluare națională pentru  absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2020.