Patron spiritual

Constantin Diaconovici Loga  (1770 – 1850)         Istoria Banatului – consecință și reflex al evoluției societății pe aceste meleaguri – cuprinde momente de profundă creație spirituală și, implicit, de dezvoltare a învățământului. Un rol important în acest proces l-au avut Biserica și Școala. În concepția iluministă, cele două instituții aveau rolul de […]

Citește mai mult

Memoria începutului

Silviu Bejan Cel dintâi director al școlii   Conducerea Liceului C. D. Loga a fost încredințată, în 7 august 1919, profesorului Silviu Bejan, omul providențial ce va pune temeliile unei școli în care se va forma elita intelectualității românești, o școală cu nume și renume în tot vestul țării. Tânăr, entuziast participant la Adunarea de […]

Citește mai mult

Repere istorice

Repere istorice  1897 Ia fiinţă Gimnaziul Superior de Stat, cu predare în limba maghiară. Cursurile se desfăşoară la etajul al II-lea al Şcolii Primare şi de Meserii din Piaţa Huniade. 1903   Se dă în folosinţă clădirea liceului. Elevii clasei I (10 români, 15 maghiari, 9 evrei, iar restul germani, sârbi, bulgari) încep şcoala în […]

Citește mai mult