Proiectul “RESTITUTIO MATEI BASARAB ÎN CEAS ANIVERSAR – 2018, ANUL CENTENARULUI”

În perioada de 12-17 noiembrie 2018, în cadrul Colegiului Național Matei Basarab din București se derulează proiectul“RESTITUTIO MATEI BASARAB ÎN CEAS ANIVERSAR – 2018, ANUL CENTENARULUI”. În baza acordului de parteneriat încheiat cu această prestigioasă instituție de învățământ, Colegiul Național C. D. Loga se implică în derularea proiectului menit să rememoreze  importanța istorică a zilelor […]

Citește mai mult

Colegiul Național C. D. Loga în Centrul României… 

Colegiul Național C. D. Loga în Centrul României…       În intervalul 5-11 noiembrie 2018, Asociația „Izvorul” din Săcele, jud. Brașov, derulează, în cadrul Proiectului intitulat Centenarul Românilor în Centrul României, proiect finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, in cadrul Programului strategic de aniversare a Centenarului României, o serie de activități cultural-artistice și educative […]

Citește mai mult

Adunarea Jubiliară a Alianței Colegiilor Centenare din România (ACC)

În intervalul 5-7 octombrie 2018, la Iași, s-a desfășurat Adunarea Jubiliară a Alianței Colegiilor Centenare din România (ACC), organizație nonguvernamentală constituită sub înaltul patronaj al Majestății Sale Regele Mihai I al Românei. Alianța a fost înființată în anul 2008 și funcționează în cadrul Colegiului Național Sfântul Sava din București, de unde, cât de curând, va fi strămutată în sediul Academiei […]

Citește mai mult

BANI DE LICEU 2018-2019

Atașăm mai jos documente și acte normative referitoare la programul „Bani de liceu”.  Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „ Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august, 2018), este de maximum […]

Citește mai mult

Specializarea Matematică-informatică

Specializarea Matematică-informatică Profil real. Specializarea Matematică-informatică Specific aplicarea instrumentelor oferite de matematică în informatică şi în abordarea diverselor domenii ale ştiinţei şi tehnicii; orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional; formarea capacităţii de a aplica metode şi concepte ale informaticii în diverse domenii; formarea competenţelor necesare pentru obţinerea unui certificat de asistent analist programator. Discipline de […]

Citește mai mult