CONTESTATIE

FOARTE IMPORTANT!

Conform OMEC Nr.5242/31.08.2022, Art. 12 alin(4) şi art. 13 alin(1) “nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere și reprezintă nota finală obținută la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată”.

Adresa contestații CE02: contestatii.ce02@gmail.com

DESCARCĂ DOCUMENTUL

Model cerere recorectare AUGUST 2023

DESCARCĂ DOCUMENTUL