02.03.2017

 ÎN ATENȚIA ELEVILOR CARE PARTICIPĂ LA SIMULAREA EXAMENELOR NAȚIONALE

 

CALENDARUL SIMULARILOR

1.   EVALUARE NAȚIONALĂ

⦁    13 MARTIE – LIMBA ROMÂNĂ
⦁    16 MARTIE MATEMATICĂ
⦁    31 MARTIE – AFIȘAREA REZULTATELOR

2.   BACALAUREAT

⦁    13 MARTIE – LIMBA ROMÂNĂ
⦁    16 MARTIE – MATEMATICĂ
⦁    17 MARTIE – PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI
⦁    31 MARTIE – AFIȘAREA REZULTATELOR

INFORMAȚII DE INTERES GENERAL PENTRU ELEVI:

⦁    Pentru fiecare probă, simularea începe la ora 9
⦁    Acesul elevilor în săli este permis până la ora 8,30
⦁    Timpul afectat simulărilor la probele examenului de evaluare națională este de două ore (intervalul 9-11)
⦁    Timpul afectat simulărilor la probele  examenului de bacalaureat  este de trei ore (intervalul 9-12)
⦁    Elevii care prezintă cerințe educative speciale pot solicita prelungirea timpului de lucru cu o oră, în baza
unei cereri scrise.
⦁    Rezultatele elevilor vor fi comunicate pe data de 31 martie, după ora 14, prin afișaj.
⦁    Profesorii de specialitate comunică elevilor la clasă rezultatele
⦁    Diriginții comunică rezultatele părinților, în cadrul unor ședințe organizate, și le dezbat cu aceștia.
⦁    Notele obținute la simulări NU SE TREC ÎN CATALOG decât la CEREREA SCRISĂ a elevului.

 

Direcțiunea