20.07.2016

ANUNȚ! – important admitere clasa a-IX-a, an școlar 2016 – 2017

Candidaţii repartizaţi au obligaţia depunerii în perioada 21 – 29 iulie 2016 (conf. Art.53), la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, a dosarelor de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

  • Cererea de înscriere (formular tipizat, se primeşte de la comisia de înscriere).
  • Cartea de identitate şi certificatul de naştere, copii nelegalizate conform OUG 41/2016 Art. 2, alin. 3.
  • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a.
  • Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale).
  • Fişa medicală.

 

Candidaţii care, în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

N.B. Nu se primesc dosare incomplete.
Înscrierile se fac doar în intervalul orar precizat mai jos.

PROGRAM ÎNSCRIERE CLASA A-IX-A : LUNI – VINERI, în perioada 21 – 29 iulie 2016, între orele 09,00 – 14,00