BANI DE LICEU 2018-2019

Atașăm mai jos documente și acte normative referitoare la programul „Bani de liceu”. 

Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „ Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august, 2018), este de maximum 500 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie, tutelă sau curatelă în cazul respectării condiţiei de venit prevăzut mai sus.
Cuantumul sprijinului financiar pentru anul şcolar 2018-2019 este de 250 lei/lună.
Restul informațiilor referitoare la condiții se regasesc în documentele atașate.
Atenție la calendar!!!

LEGISLAȚIE:


– HOTĂRÂRE NR: 1488 (M.Of. Nr.860 din 21.09.2014) privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”


– ORDIN (M. OF. Nr.916 din 07.011.2004) privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”