Fișa școlii

FIŞA ŞCOLII – An şcolar 2018-2019

 

Unitatea de învăţământ:

·         COLEGIUL NAŢIONAL CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA

Adresă, număr de telefon, fax, adresa e-mail:

·         Timişoara, Bd. CD Loga nr.37

·         tel: 0256491873

·         fax: 0256492084

·         e-mail: cdloga@loga.ro

Distanţa în km până la Timişoara:

·         0 km

Director:

·         numele şi prenumele: MILIN TIHOMIR

·         numire, data: prin concurs, din data de 09.01.2017, conform  Decizie 608/2/21.12.2016.

·         specialitatea: Limba și literatura română

·         gradul didactic: I

·         norma de predare: 18 ore;

·         obligaţie de predare – 6 ore

·         ultima perfecţionare: 2016

 

Director adjunct:

·         numele şi prenumele: Craina Violeta Estrella

·         numire, data: prin  concurs, din data de 09.01.2017 conform  Decizie 609/3/21.12.2016            

·         specialitatea, gradul didactic:  limba engleză

·         grad didactic I

 

Secretar şef: normă: întreagă

              numele şi prenumele: Fati Carmen Florina

             

Secretar: normă: întreagă

              numele şi prenumele: Păun Cosmina

 

Contabil şef: normă: întreagă

               nume, prenume: Suciu Ana