INFORMAŢII PRIVIND SIMULAREA EXAMENELOR NAŢIONALE (EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A ŞI BACALAUREAT) ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

În anul şcolar 2015-2016 simularea examenelor naţionale se va desfăşura în perioada 22-24 februarie (Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 7-10 martie (Bacalaureat – pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a).

Calendar pe clase şi discipline:

Simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a

– 22 februarie: Limba şi literatura română

– 23 februarie: Matematică

4 martie: afişarea rezultatelor

 Simulare examen Bacalaureat

  1. Clasa a XI-a

– 7 martie: Limba şi literatura română

– 9 martie: proba obligatorie a profilului

– 18 martie: afişarea rezultatelor

  1. Clasa a XII-a

– 7 martie: Limba şi literatura română

– 9 martie: proba obligatorie a profilului

– 10 martie: proba la alegere a profilului şi specializării

– 18 martie: afişarea rezultatelor

> OMENCS nr. 3069/14.01.2016 privind organizarea și desfășurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2015-2016.

> Anexa 1 – CALENDARUL simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2015 – 2016.

> Anexa 2 – Conţinuturi pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2015 – 2016.

> Anexa 3 – Conținuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul școlar 2015 – 2016.

> Anexa 4 – Conținuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2015 – 2016.